DANH MỤC SẢN PHẨM

1. Đối với khách hàng dự án

 

-  Đặt cọc 50% giá trị đơn hàng ngay sau khi ký hợp đồng.

 

-  Thanh toán nốt 50% giá trị đơn hàng còn lại ngay sau khi hoàn thành công trình và hoàn thiện đầy đủ giấy tờ.

 

2. Đối với khách hàng trực tuyến

 

- Những đơn hàng nhỏ và lẻ: Thanh toán ngay sau khi giao hàng và lắp đặt hoàn thiện

 

- Đối với những đơn hàng lớn:

 

  +  Thanh toán 50 % giá trị đơn hàng, ngay sau khi xác nhận đơn hàng